100% Circulair glas en een tekort aan materiaal – Hoe Nederland hier bijzonder in is.

Circulariteit is al jaren een hot item, het Economisch Instituut voor Bouw (EIB) geeft aan dat de circulariteitsdoelstellingen onhaalbaar zijn. Ieder jaar weer worden in de bouw duizenden tonnen glasafval gemaakt. Vlakglas hebben we het dan over, onder dit vlakglas verstaan we het glas dat letterlijk vlak is, zoals ramen, vloeren, plafonds etc. Volgens hoogleraar Nelissen in een radioprogramma kan glas niet hoogwaardig worden hergebruikt. Hij stelt dat je het enkel kunt fijnmalen en omsmelten, wat energie kost, en dus niet erg duurzaam is. Branche experts denken hier anders over. Nederland heeft misschien wel het beste glasrecyclesysteem van de wereld, in ieder geval van Europa, stellen ze. In dit artikel lees je hoe dit zit.

Allereerst kijken we naar wat het circulaire nu betekent. Bekend is dat er door de grote wereldwijde bouwvolumes en de kelderende grondstoffen een tekort is gekomen aan bouwmaterialen. Circulair bouwen en herstellen betekent dat je de bouwmaterialen hergebruikt, als het ware recyclet, maar dan wel op een duurzame manier en het liefst CO2-neutraal. Bij normale productie wordt er vanuit gegaan dat producten eindigen als afval, bij circulair wordt er vanuit gegaan dat het product opnieuw in het productieproces kan worden ingezet. Dit is exact wat bij glas het geval is, zelfs voor 100% stellen vakmensen uit de branche.

Wat zo bijzonder is in Nederland, is dat er in Nederland een vrijwillig, landelijk dekkend inzamelingsysteem is. Dat zorgt ervoor dat door het al in 2002 opgerichte inzamelingssysteem van de vorige jaar ingezamelde 100.000 ton 82% kon worden hergebruikt, wat aanzienlijk meer is dan bij andere materialen. Glas leent zich er dus uitstekend voor om als oneindig bouwmateriaal te worden gezien, stelt stichting Vakglasrecycling Nederland. Want in de basis is ieder glas hetzelfde, namelijk zand. Onderzoek wijst dan ook uit dat het energetisch niet uitmaakt hoe vaak je glas hergebruikt, anders dan bij bijvoorbeeld hout. Je kunt glas eindeloos omsmelten en kunt hierbij dezelfde kwaliteit en volumes behouden.

Tegenwoordig is glas van bijzonder hoogwaardige kwaliteit te produceren. Glas dat zelfs bijna alle warmte behoudt en daardoor bijzonder duurzaam is. Branche experts stellen dan ook dat hier de sleutel voor verduurzaming en circulariteit ligt. Lage kwaliteit glas omsmelten en hergebruiken kost inderdaad energie, behoudt deze weinig en is daarmee niet heel duurzaam. Maar hoogwaardig glas, wat slechts eenmaal per enkele decennia hoeft te worden hersmolten en tussentijds van zeer hoge isolatiewaarde is, dat heft de CO2-uitstoot van het omsmelten bij uitstek op.

Naast de meer dan 9 miljoen kg CO2 die vorig jaar is bespaard door de recycling van de 82.000 ton glas, kan er door hoogwaardige isolatiewaarden van glas en een verdere uitbreiding van het collectief inzamelen van dit glas nog veel meer worden bespaard. Wij vinden dan ook dat dergelijke uitspraken van hoogleraren beter onderbouwd moeten worden, vooral tegenover publiek met geen verdere branchekennis. Glas kan namelijk zeer goed worden hergebruikt. Nederland heeft het beste glas recycling systeem ter wereld en tevens een schaarste aan bouwstoffen. UninU stelt dan ook dat glas inderdaad bijzonder geschikt is als duurzaam en circulair product. Het is dan ook wenselijk dat het gebruik van dit materiaal alleen maar wordt aangemoedigd.

Onze herstellers nemen het voortouw in het herstellen met dit circulaire product op innovatieve wijze en zijn hard bezig met nieuwe, wederom verbeterde werkwijze. Zo wordt het bouwen en herstellen met glas nog duurzamer gemaakt. UninU, vooral Uniglas b.v., is er dan ook trots op om te werken met glas en stimuleert haar netwerk om zoveel mogelijk bij te dragen aan de circulariteit van glas.