Over ons

UninU is dé regisseur voor het snel en efficiënt oplossen van schades en storingen in heel Nederland.

Het UninU pand waar de regie op het schadeherstel plaats vindt.

Ons bedrijf

Al in 1993 is Uniglas opgericht en van oudsher is glasschadeherstel de grootste bedrijfsactiviteit. Naast Uniglas zijn Unimeld en HerstelDirect opgericht in 1997 en 2008. UninU is de tussenholding tussen de diverse bedrijven. Met ruim 29 jaar ervaring in schadeherstel leveren wij altijd een kwaliteitsoplossing. De laatste jaren zijn ook HerstelDirect en Unimeld zicht sterk aan het ontwikkelen. Wij staan voor een optimaal systeem met nog sterker personeel zodat wij uw tevredenheid waarborgen. Het is niet voor niets dat wij ons motto waarmaken: “From call to smile”.

De missie van de UninU groep luidt “het helpen van de klant uit de brand”. Onze stip op de horizon is het verzorgen van oplossingen bij schade naar volle tevredenheid, altijd en dus 24/7, steeds sneller, steeds beter.

Het UninU Regieplatform levert onderscheidende waarde voor onze opdrachtgevers. UninU ontzorgt haar opdrachtgevers in het gehele proces van schademelding tot schadebehandeling met alle daarbij behorende taken zoals bijvoorbeeld het checken van de dekking en administratie. UninU werkt sterk geautomatiseerd maar stelt de mens voorop.  

onderdeel van de uninu groep


Is de landelijke regisseur voor glasschadeherstel aan vastgoed. Ons landelijk netwerk van glasherstelbedrijven is aangesloten voor de uitvoering van deze werkzaamheden. Naast glasherstel verzorgt Uniglas ook
 het openen, sluiten en afdichten van ramen en deuren voor onder andere de politie. 

Door de inzet van een groot aantal regionale glasherstelbedrijven beschikt Uniglas over een landelijk dekkend netwerk en kan er overal in Nederland bij spoed binnen 60 minuten een herstelbedrijf ter plaatse zijn. 24 uur per dag, 7 dagen per week, het gehele jaar. 

onderdeel van de uninu groep

Is de landelijke regisseur voor het totale pakket aan diensten voor vastgoed. Van het oplossen van schades en storingen tot het verrichten van onderhoud. Met ons landelijk netwerk van herstelbedrijven waaronder bouwbedrijven en/of aan bouw gerelateerde bedrijven voeren wij de aangeboden opdrachten uit.

Door de inzet van een groot aantal regionale herstelbedrijven beschikt HerstelDirect over een landelijk dekkend netwerk en kan er overal in Nederland bij spoed binnen 60 minuten een herstelbedrijf ter plaatse zijn. 24 uur per dag, 7 dagen per week, het gehele jaar. De netwerken zijn aanvullend en ondersteunend, ze vullen elkaar aan vooral op het gebied van calamiteiten en kunnen elkaar ondersteunen bij multidisciplinaire schades.

Valt onder de uninu groep samen met hersteldirect

De servicedesk voor uw meldingen. Unimeld is de 24/7 bereikbare meldkamer en voert daarnaast de administratieve taken uit ter ondersteuning van de activiteiten van Uniglas en HerstelDirect. 

Vanuit ons hoofdkantoor in Groningen en de vestiging in Amersfoort wordt 24/7 herstel aan woningen en gebouwen aangestuurd door een team van vakkundige vastgoedspecialisten. Wij sturen namens onze opdrachtgevers herstelbedrijven aan, borgen de kwaliteit, regisseren de planning, controleren op prijs en handelen de administratie en facturatie af.

UninU-Regieplatform

Het UninU-Regieplatform is gebouwd met de modernste technieken. De architectuur is vergelijkbaar met de meest vooruitstrevende grote spelers in de markt zoals Coolblue, Bol.com en Netflix . Een veelzijdig systeem waar meerdere applicaties samenkomen. Klaar voor de toekomst!

Bij het uitdenken en ontwikkelen van een eigen regieplatform hadden wij een aantal doelen voor ogen. Deze doelen zijn de uitgangspunten van de ontwikkeling en vormen de basis van het regieplatform.

Onze medewerkers

Hebben allemaal een opleiding gevolgd op het gebied van
bouw, facilitair, verzekeringen of zijn intern (bij)geschoold. UninU heeft focus op het continue verbeteren van
de processen op ons eigen geautomatiseerde regieplatform. Onze
schadecoördinatoren kunnen zich hierdoor focussen op het menselijke aspect.
Daar waar software te kort doet, leveren onze medewerkers meerwaarde door
interpersoonlijk contact. 

De hoogst haalbare normen en richtlijnen

Als landelijke regisseur in schadeherstel met een geheel eigen regieplatform is het van belang alle processen goed op orde te hebben. Wij laten ons dan ook certificeren op normen en richtlijnen door de hoog aangeschreven partij LRQA. UninU staat voor waarborging van alle interne- en externe procesessen. Heel ons netwerk weet dat wie zorgeloos wil werken, werkt met UninU.  

ISAE - 3402 type 2

Het logo dat aantoont dat UninU voldoet aan de ISAE 3402

UninU heeft als landelijke schaderegisseur een groot netwerk waarin het fungeert als serviceorgaan. Partijen die samenwerken met een serviceorganisatie en hier processen aan uitbesteden blijven zelf verantwoordelijk voor de interne processen. Ook voor de normen en richtlijnen waar deze organisatie zelf aan voldoen. De ISAE 3402-type II kent een zware, 6 maanden lang durende audit en waarborgt daarmee de informatiebeveiliging en het risicomanagement. Zo kunt u zorgeloos samenwerken met UninU.  Kijk bij ISAE 3402 – Type II wat de norm exact betekend.

ISO 27001

UninU is gecertificeerd volgens de informatiebeveiligingsnorm ISO 27001:2013. Het werken volgens deze norm waarborgt het veilig omgaan met informatie. UninU acht dit belangrijk aangezien het samenwerkt met bijvoorbeeld de politie en verzekeraars. Denk bij deze norm aan het goed opslaan in beveiligde databases, het hanteren van veiligheidsnormen bij externe partijen, maar ook aan het intern beperken van veiligheidsrisico’s.  Meer weten over deze norm? Kijk dan bij ISO 27001:2013

ISOIEC 27001 - CERTIFIED-vehicle-CMYK

ISO 9001

UninU doet aan kwaliteitsmanagement zoals omschreven in de ISO 9001:2015. De gehanteerde LEAN processen die UninU hanteert zijn hierin verder gestandaardiseerd. Voortdurend vinden er interne controles plaats op de KPI’s zoals het behalen van de SLA’s, doorlooptijden, voeren van een volledige administratie, prijs, kwaliteit en klantbeleving. Op dossierniveau maar ook geanalyseerd vanuit de data. Dit is belangrijk om te zorgen dat wij onze diensten continu verbeteren. Klik op de link voor meer informatie over LEAN of de ISO 9001:2015.

ISO 9001 - CMYK

GroenGedaan!

Het groendgedaan keurmerk voor schadeherstel

Stichting Duurzaam maakt het voor organisaties makkelijker om bewust voor een groene organisatie te kiezen. Onze eigen technisch commercieel directeur Hein Pols is onderdeel van het College van Deskundigen, het belangrijkste orgaan van Stichting Duurzaam. Dit college beheert het pakket van eisen waar een organisatie aan moet voldoen. UninU vindt het belangrijk om actief bij te dragen aan een groenere wereld en draagt daarom het GroenGedaan! keurmerk.

FSQS-NL

Het logo van de FSQS

Financiële dienstverleners zoals Nationale Nederlanden maken gebruik van het FSQS certificaat. De NN-groep weet dat haar leverancier door het behalen van dit certificaat zekerheden biedt over de bedrijfsvoering, de operationele processen, het maatschappelijk en verantwoord ondernemen.

Uniglas is in het bezit van het FSQS-certificaat van Helios.

Wilt u met ons samenwerken als herstelbedrijf of wilt u klant bij ons worden? Neem dan gerust contact met ons op.