Zaakwaarneming politie › Uninu

Zaakwaarneming politie

De politie heeft noodherstel aan uw woning uit laten voeren door Uniglas.

De politie is in of bij de woning geweest en heeft geconstateerd dat er sprake was van schade aan deuren of ramen. De politie is wettelijk verplicht in het kader van de zaakwaarneming uw woning en/of pand weer deugdelijk af te sluiten. De politie heeft Uniglas gevolmachtigd om dit herstel uit te laten voeren.

U bent zelf verantwoordelijk voor de kosten van het herstel. Omdat wij ons kunnen voorstellen dat dit geen alledaagse situatie voor u is, hechten wij eraan u zo goed mogelijk te informeren. Hieronder vindt u zodoende verdere uitleg.

Waarom is de politie in mijn woning geweest?

De politie is in of bij de woning geweest in verband met één of meer van de volgende redenen:

  • Een melding van bijvoorbeeld inbraak, geluidshinder of lekkage;
  • Hulpverlening, bijvoorbeeld bij een medische noodsituatie;
  • Het aanhouden van een persoon, of het doorzoeken van uw woning i.v.m. een strafvorderlijk onderzoek.

De exacte reden kunt u terugvinden in de brief die de politie bij u heeft achtergelaten. Bij vragen hierover kunt u contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Zorgt u ervoor dat u, voor een spoedige afhandeling van uw vragen, de brief van de politie bij de hand heeft.

Wat is de rol van Uniglas?

De politie geeft opdracht aan Uniglas voor de uitvoering van de werkzaamheden die nodig zijn voor het openen en/of afdichten van ramen en deuren. Uniglas is hiervoor gemachtigd door de politie en voert deze werkzaamheden landelijk uit voor de politie.

Op verzoek van de politie is er een noodvoorziening aangebracht aan uw woning. U dient zelf voor definitief herstel te zorgen, de kosten hiervan zijn voor rekening van de bewoner/eigenaar van de woning. Als u eigenaar bent kunt u zelf een hersteller inschakelen. Heeft een huurwoning dan dient u contact op te nemen met de verhuurder.

Waarom moet ik zelf de kosten betalen?

Dit is wettelijk zo geregeld. Wij brengen de gemaakte kosten voor het openen en/of afdichten van ramen en deuren bij u in rekening op basis van artikel 6:198 en artikel 6:200 van het Burgerlijk Wetboek (zie het kopje downloads). In de genoemde artikelen van het Burgerlijk Wetboek wordt de term zaakwaarneming uitgelegd.

Uniglas factureert over het algemeen de eigenaar van het pand waar de werkzaamheden zijn uitgevoerd. De eigenaar is ook verantwoordelijk voor het voldoen van de factuur.

Vergoed mijn verzekering de kosten?

In de meeste gevallen wordt de schade vergoed door uw verzekeraar. Deze kan u hierover uitsluitsel geven. U blijft echter wel in alle gevallen zelf verantwoordelijk voor de betaling van onze factuur, die u dan na betaling eventueel in kunt dienen bij uw verzekeraar. Volledigheidshalve wijzen wij u er op dat wij gerechtigd zijn om bij het niet tijdig betalen van de rekening extra kosten in rekening te brengen.

Ik wil graag meer informatie

Wanneer u meer informatie wilt over het handelen van de politie en de aanleiding daartoe, dan kunt u contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Zorgt u ervoor dat u, voor een spoedige afhandeling van uw vragen, de brief van de politie bij de hand heeft.

Wilt u meer informatie over Uniglas?
Neem dan contact op via telefoonnummer 0900 - 11 00 00 9.