BI › Uninu

BI

Business Inteligence: Het UninU regieplatform maakt het mogelijk snel, accuraat en volledig te rapporteren en te analyseren.

Weten wat er gebeurt, waarom het gebeurt en hoe je het in te toekomst nog beter kan doen. Zowel als informatiebron richting de opdrachtgever als richting het herstelnetwerk.
Dit aspect van het ICT platform kan geheel naar wens van de opdrachtgever ingericht worden.