Certificering › Uninu

Certificering

De procesflows van UninU zijn beschreven in het UninU kwaliteitshandboek volgens ISO9001-2015. Daarbij is de LEAN filosofie geïntegreerd waardoor wij staan voor het continue verbeteren van onze organisatie.

MVO

UninU onderneemt maatschappelijk verantwoord volgens de MVO prestatieladder met als kernthema’s:

  • Behoorlijk bestuur
  • Arbeidsomstandigheden en volwaardig werk
  • Mensenrechten
  • Eerlijk zaken doen
  • Consumenten aangelegenheden
  • Milieu, grondstoffen, energie, emissies
  • Betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap

Daarnaast maakt UninU deel uit van het college van deskundigen van de Stichting Duurzaam Herstel. Een groot deel van ons netwerk (zowel HerstelDirect als Uniglas) zijn duurzaam gecertificeerd. Een doel voor de toekomst is om alle bedrijven zich duurzaam te laten certificeren.

ISO9001:2015

UninU is gecertificeerd volgens de nieuwste norm ISO 9001:2015. Alle bedrijfsprocessen zijn vastgelegd in het UninU bedrijfs-handboek. Jaarlijks vinden externe ISO audits plaats door Lloyds Register LRQA. Daarnaast zijn de processen via een LEAN traject verder gestandaardiseerd.

Voortdurend vinden er interne controles plaats op de KPI’s zoals het behalen van de SLA's, doorlooptijden, voeren van een volledige administratie, prijs, kwaliteit en klantbeleving. Op dossierniveau maar ook geanalyseerd vanuit de data.

ISO27001

Alle beveiligingsnormen zijn vastgelegd in de UninU beveiligingshandleiding. UninU is volop in ontwikkeling op het gebied van gegevensopslag en verwerking en heeft de organisatie ingericht volgens de normen en richtlijnen van ISO 27001 in combinatie met ISO 9001:2015.