Organisatie › Uninu

Organisatie

Organisatie

UninU is dé regisseur voor het snel en efficiënt oplossen van schades en storingen en voor het verrichten van preventie en onderhoud aan gebouwen in heel Nederland.

De UninU groep bestaat uit 3 werkmaatschappijen:

Uniglas is de landelijke regisseur voor glasschadeherstel aan vastgoed en voor het openen, sluiten en afdichten van ramen en deuren. Meer dan 50 zelfstandige herstelbedrijven zijn aangesloten voor de uitvoering van deze werkzaamheden.

HerstelDirect is de landelijke regisseur voor het totale pakket aan diensten voor vastgoed, het oplossen van schades en storingen en het verrichten van onderhoud en preventie. Meer dan honderd herstelbedrijven (waaronder bouwbedrijven) en vestigingen en/of aan bouw gerelateerde bedrijven (zoals installatie, schilders, riolering, lekdetectie, reiniging en meer) zijn aangesloten bij HerstelDirect en voeren de aangeboden opdrachten uit.

Unimeld is de meldkamer en het administratiekantoor ter ondersteuning van de activiteiten van Uniglas en HerstelDirect.

Vanuit ons hoofdkantoor in Groningen en de vestiging in Amersfoort wordt 24/7 herstel aan woningen en gebouwen aangestuurd door een team van vakkundige vastgoedspecialisten. Wij sturen namens onze opdrachtgevers herstelbedrijven aan, borgen de kwaliteit, regisseren de planning, controleren op prijs en handelen de administratie en facturatie af. UninU ontzorgt de klant, zorgt voor hoge klanttevredenheid en schadelast vermindering.

Onze medewerkers hebben allen een opleiding genoten op het gebied van vastgoed of zijn intern (bij)geschoold. Ze zijn van onbesproken gedrag en zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag.
Naast het continue verbeteren als zelf lerende organisatie is de aandacht gericht op automatisering ter ondersteuning van een volautomatisch proces waardoor de schadecoördinator zich kan richten op daar waar automatisering tekort schiet. Op de menselijke aspecten, de uitzonderingen, de controles, de kwaliteiten, de kennis van de praktijk, van de producten, wijze van uitvoering, van het prijsniveau, op intermenselijk contact, kortom op wat automatisering niet kan oplossen. 

In geval van nood zorgen onze medewerkers ervoor dat er binnen 60 minuten een herstelbedrijf ter plaatse is. Wij zorgen voor noodherstel daar waar gevaar dreigt, om schade te beperken of om schade door regen en wind tegen te gaan. Noodherstel wordt ook ingezet ter overbrugging tot definitief herstel.

Onze missie is de bezielde ontzorger voor vastgoedbeheerders zijn door 24/7 naar volle tevredenheid schades en storingen op te lossen aan woningen en gebouwen. Onze kracht ligt in de menselijke interventie daar waar automatisering niet volstaat. Dit betekent, naast de optimale inzet van ICT, de specialistische inzet van ons menskapitaal op de momenten dat het ertoe doet. Het menselijk contact geeft de klant vertrouwen. Dat geeft net op het goede moment een duwtje in de juiste richting, daar waar aandacht noodzakelijk of de situatie complex is. Door behoud van onze kernwaarden menselijkheid, betrouwbaarheid en expertise, maken we het werk voor onze schadecoördinatoren ook nog eens dankbaar. Binnen het UninU Regieplatform excelleren mens en IT als de beste combinatie van beiden. Om deze missie te kunnen vervullen hebben we het begrip Unipathie ingevoerd.

Voortdurende aandacht voor inrichting van de organisatie vanuit de overtuiging dat de juiste persoon op de juiste plaats mede een sleutel tot zowel duurzaamheid van het menselijk kapitaal als efficiency is.

 

Voor wie werken wij

Kijk onder Producten voor meer informatie over voor wie wij werken.